Přihlásit / Registrovat
0,- CZK

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Kupní smlouva vzniká v okamžiku převzetí objednaného zboží kupujícím. Objednání je možné osobně, poštou, e-mailem nebo prostřednictvím e-shopu. Prodávající potvrdí přijetí objednávky zasláním zprávy na e-mail kupujícího.


Způsob platby

Za zboží je možné zaplatit v hotovosti při převzetí zboží, nebo bezhotovostním převodem na účet prodávajícího (platba předem).

Účet pro platby z ČR je v ČSOB, a.s., Valašské Meziříčí: 237592606/0300.

Účet pro platby ze SR je ve VÚB a.s., Bratislava: 1859116051/0200.


Zálohová platba

Za zboží vyráběné na zakázku platí kupující předplatbu ve výši 50% na základě vystavené faktury. Prodávající začne s touto výrobou až po obdržení platby.


Doprava

Po dohodě dopravíme zboží na místo uvedené v objednávce.
Dopravujeme vlastními auty. Šofér pomůže s vynesením nábytku a montáží.Kupující bude včas vyrozuměný o termínu dodání. Snažíme se přizpůsobit časovým možnostem zákazníků.
Doprava není započítaná v ceně výrobků a připočítává se k ceně zboží. Zpravidla se účtuje 24 EUR za cestu po Slovensku a 600 Kč v Česku.


Kvalita masivního nábytku

Mezi přirozené vlastnosti dřeva, které je použité na výrobu  nábytku, patří barevné rozdíly, drobné suky a trhlinky. Povolené jsou opravy drobných vad tmelením. Masivní dřevo při kontaktu s vlhkostí bobtná resp. sesychá, případné prohnutí desek je proto přirozené. Při výrobě se používá vodní lak a vodou ředitelné montážní lepidlo třídy D3. Nevystavujte výrobek vodě ani teplotě nad 70°C.


Kvalita lakovaných povrchů

Lak zaručuje ochranu dřeva před skvrnami způsobenými tekutinami (káva, kola, chlorovaná voda ..) při době působení do jedné hodiny. Proto při polití je třeba výrobek co nejrychleji otřít.

Převzetí zásilky a reklamace

Zboží je nutné při převzetí zkontrolovat. V případě, že je na první pohled poškozené nebo neodpovídá objednanému, zásilku nepřevezměte a neplaťte. Pokud zjistíte na nábytku výrobní vadu, co nejdříve nás kontaktujte. Poškozené nebo  chybějící zboží se budeme snažit dodat co nejdříve. Prodávající má na vybavení reklamace lhůtu 30 dní.Reklamace prosíme zasílat na office@madero.sk nebo telefonicky na na čísle +421-33-5936194.


Odstoupení od objednávky

Pokud kupující nevykonal kontrolu nábytku při dodání, má právo vrátit zboží do 14 dní od převzetí. Vrácení se uskuteční na náklady kupujícího. Zboží nesmí být používané nebo poškozené.
Pokud kupující odmítne převzít a zaplatit bezvadný výrobek, je povinný uhradit vzniklé dopravní náklady.


Záruka

Záruční doba je 24 měsíců a začíná plynout datumem převzetí. Záruka se nevztahuje na zboží opotřebované běžným používáním, poškozené neodborným zacházením nebo neodbornou montáží.Uplatnění záruky je možné u prodávajícího písemnou formou.


Ochrana osobních údajů

Prodávající se zavazuje, že nebude poskytovat osobní údaje třetím osobám za jiným účelem, než je vybavení objednávky.